Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice


Vistárie – Wisteria

vistárie

Tyto úchvatné krásky byly pojmenovány podle univerzitního profesora v Pensylvánii Caspara Wistara. Kdo by neznal úchvatnou krásu Vistárie (Wisteria chinensis – Vistárie čínská) a jejich dech beroucí dlouhé hroznovité květenství, které se pohupují v dubnovém až červnovém vánku. Strhávají na sebe pozornost celého blízkého okolí. Kdo by takovou krásu nechtěl mít doma? Ale jakou Vistárii si vybrat není jen „obyčejná“ světle fialová, takové spektrum barev odrůd a typů květů (od plnokvětých až přes jednoduché přes 1 metr dlouhé) které jsou v nabídce.

A kam ji vlastně dám? Touto otázkou se začne zabývat každý omámený jejími dech beroucími květy. Vistárie jsou velmi bujně rostoucí liány, které vyžadují dostatek prostoru a hlavně pevnou oporu pro jejich pnutí. Pro začátek je důležité si tuto krásnou „madam“ představit. Vlastně narazíte rovnou na dvě krásné dámy původem z Asie . První dáma pochází z Japonska a oproti druhé dámě se liší jiným spektrem barev a délkou květů. Květy bývají i velmi vonné a ukazují se společně s listy v období od května do června.

Řez

Vistárie květnatá - Wisteria floribunda

vistárie

Původem z Japonska. Oproti Vistárii čínské se vyznačuje kvetením až po zalistění, její květy dosahují větší délky a nakvétají postupně. Zastoupení kultivarů na trhu je ve větší barevné škále a těší se větší oblíbenosti. Její list by měly být složeny z menšího počtu lístků (přesněji 13). Dalším rozdílem je, že se výhonky ovíjí doprava a je schopná se pnout do větších výšek.

Barevné kultivary:

Alba – bílý velmi oblíbený kultivar
Rosea (Carnea) – Světle pastelově růžový kultivar
Honbenii – pastelově růžová
To Shiro Kapitan – bílé květy s žlutou skvrnou
Domino syn. Formosa – růžovobílý kultivar
Harlequin – kontrastní fialovo bílé květy
Lavrance – světle fialovorůžový protáhlejší charakter květu
Lipstick – bílé květy s červeným člunkem (spodní část tlamičky)
Murasaki – Noda -

Plnokvěté kultivary dlouhohroznokvěté a jiné odlišnosti:

Violacea Plena syn. Black Dragon – velmi oblíbený plnokvětý vonný kultivar s tmavě fialovými květy
Caroline – mezidruhový kříženec obou Vistárií s bílo modrými květy

Vistárie čínská - Wisteria sinensis

Tato dříve mnohem častěji pěstovaná Vistárie pochází z Číny oproti její japonské sestře se vyznačuje tím, že kvete již před olistěním, tedy i v dřívějším termínu od dubna do května. Její květy nenakvétají postupně ale ve stejnou dobu a jsou velmi vonné. Vytváří tak fascinující dominantu, kterou nelze přehlédnout.

Barevné kultivary:

Amethyst – nejvíce červeno fialový kultivar
Blue Saphir – Tmavě modrobílý kultivar
Prolific – Tmavě fialovobílá

Základní pravidla pro pěstování Vistárií:

Oba typy Vistárií potřebují pravidelný silný řez, aby bohatě kvetly a pouze jen nepřirůstali a vegetovali. Dále velmi častou chybou bývá velmi časté hnojení, které rostlinu nutí spíše růst než bohatě nakvétat. Bohužel Vistárie musí být „trápena“ hlady a občasným suchem aby kvetla. Jedinou vhodnou péčí je správný řez a v nepříznivých klimatických podmínkách ochrana proti silnějšímu mrazům v prvních letech po výsadbě (hlavně u roubovaných sazenic).

Možné pěstební tvary pro pěstování Vistárie

1. Na pergolách jako volně rostoucí liánu
2. Pro vytvoření loubí
3. Na špalírech jako přísně tvarovanou „stěnu“ s krátkým plodným(květním) obrostem
4. V stromkovém tvaru – po vytvoření potřebné výšky kmínku
5. Pro ozelenění fasád domů s přísně tvarovaným vedením

Na pergolách jako volně rostoucí liánu

Tento tvar je velmi oblíbeným v přirozeně působících zahradách, parcích a v historických zahradách 19. století. Nejčastější tvarem pro pěstování bývá volněji rostoucí tvar, který se dle druhu obtáčí doleva u Vistárie čínské a doprava u Vistárie květnaté.

Princip řezu

Princip řezu spočívá v zakracování nových jednoletých šlahounů pouze o 1/2 jejich délky a dále rostlinu necháváme volnému růstu. Tento typ sice nevyžaduje tak velkou péči a řez, ale díky volnému růstu neoplývá takovou záplavou květů jako u pravidelně intenzivněji stříhanými tvary.

Možnost tvorby loubí

Tento typ tvaru byl velmi oblíbený v anglických zahradách a zahradách romantického charakteru. Základem pro tento tvar je loubí neboli do oblouku vytvarovaná konstrukce, po které vyvazujeme a vedeme cca 2 až 3 hlavní šlahouny.

Princip řezu

Tyto hlavní kosterní výhony pevně upevníme ke konstrukci a v dalších letech boční výhony zakracujeme za 5 pupenem od kosterního šlahounu. Před olistěním je nutné každý rok provádět udržovací silný řez pro zachování tvaru a nepřehuštění 3 hlavních šlahounů. Počet postraních rozvětvení a vzdálenost mezi nimi je na nás a na podmínkách jaké Vistárii jsme schopni poskytnout.

Pěstování na špalíru s intenzivním řezem

Princip řezu

U tohoto typu pěstování je základem řezu zakracování a podpora tvorby plodotvorného (květotvorného) obrostu. Zakracujeme na cca 5cm dlouhé kolce, na kterých se v dalším roce objeví 3 až 4 hroznovité květy. Během vegetačního období je nutné zakracovat nebo zcela odstraňovat nové letorosty, pokud máme Vistárii nasazenou na chráněném stanovišti, můžeme střih provádět i v jarním období po narašení pupenů. Kosterní tvar udržujeme řezem v brzkém jarním termínu březen/duben (z důvodů lepší orientace v bezlistém stavu při řezu).

Druhý řez

Druhý řez provádíme pro podpoření tvorby květů a provádíme jej po odkvětu nebo během vegetačního období a výhony zakracujeme o 2/3 nebo na chráněných stanovištích pouze na 5 pupenů za starším, nejbližším výhonem.

vistárie

Pěstování na stromkovitý habitus

U tohoto typu je zásadní v prvních letech vypěstovat kmínek a založit korunku. Doporučuji vybírat odrůdy naroubované z důvodu časnějšího (dříve přichází do květu) kvetení.

Pokud toužíme po tom si vytvořit stromovitý tvar Vistárie je nutné si toto uvědomit už při koupi sazenice. Vybíráme sazenice nejlépe s jedním rovně rosteným výhonem z kterého v dalších letech vytvoříme kmínek.

Zapěstování kmínku má li sazenice více výhonů

Nebo pokud takovouto sazenici nemáme a sazenice je tvořena z více výhonů, vybereme pouze ten nejvíce rovný a ostatní zcela odstraníme. Po odstranění ostatních výhonů je nutné hlavní výhon pevně a těsně vyvázat k tyčce nebo opoře abychom docílili co nejvíce rovného kmínku. Dáváme pozor aby nám výhon nesjížděl a nekroutil se po bambusové tyčce, ale zůstával rovný. Tímto dosáhneme opravdu rovně rostoucího kmínku. Pochopitelně je nutné kmínek průběžně kontrolovat a upevňovat až do doby zpevnění natolik, že je sám schopný držet tvar cca 3 roky.

Zapěstování korunky

Během této doby je vhodné již zapěstovat a tvarovat korunku aby nám zbytečně nezahoustla. Korunku vytvoříme tak, že po dosažení požadované výšky kmínku (rovný vyvázaný výhon) za 6 pupenem od vybrané výšky zastříhneme. Z těchto pupenů nám vyraší nové výhony ze kterých vytvoříme kosterní větve korunky.

Tvar u stromovitého habitu Vistárie udržujeme tvarovacím řezem před narašením nebo těsně po narašení ( pro ty co nemají zkušenosti rozpoznat květní pupeny od listových).

Základní princip

Základem je vytvořit korunu o 4 až 5 kosterních větví záleží na šířce a tvaru koruny a udržovat korunku nepřehuštěnou tedy odstraňovat konkurenční výhony rostoucí z kosterních větví a ponechávat pouze delší rozvětvení na konci kosterních větví. Pokud toužíme po záplavě květů můžeme výhony rostoucí z kosterních větví zastříhnout na 2 až 3 pupeny, z kterých se na jaře vytvoří květy. Rozvětvení na konci hlavních kosterních větví jednou za 2 roky zmlazujeme a vždy dbáme na to abychom ponechali pouze 3 různé stupně rozvětvení.

Tento tvar vytváří opravdový skvost je li vysazen soliterně (samostatně) v trávníku.

Pro ozelenění starých fasád domů

Velmi často vídáme i Vistárii v podobě zelené stěny vytvářející fasádě nejčastěji čelní pohledové partie rodinných domů nebo jiných staveb. Pro toto ozelenění, ale musíme mít vytvořenou pevnou konstrukci připevněnou k fasádě domu. Konstrukce musí být pevně zakotvena v zemi nebo k domu, neboť Vistárie patří do skupiny „těžkých“ popínavek a má tendenci nepevné konstrukce lámat svou vahou. Ke konstrukci je důležité v prvních letech Vistárii buď proplétat nebo vyvazovat. Později se Vistárie sama začne obtáčet kolem konstrukce.

Princip řezu

Řez na těchto konstrukcích je vhodné provádět před olistěním v předjaří z důvodů lepší orientace při řezu. Doporučuje se zcela odstranit 1/2 výhonů, aby zbytečně nepřehušťovaly ostatní kosterní výhony a zastiňovaly krásu květů v neposlední řadě zbytečně nezatěžovaly konstrukci.

Nyní už jen zbývá popřát Vám mnoho krásných chvil ve společnosti Vaší Vistárie, snad Vám bude přinášet mnoho radosti a oslňovat Vás rok co rok svou krásou.