Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice


Podnože pro ovocné stromky

Ovocné stromky jsou pěstovány na podnožích.
Podnož je jeden z nejdůležitějších faktorů. Ovlivňuje životaschopnost a velikost stromku. Vzhledem k tomu, že podnož ovlivňuje vhodnost stromku pro určité stanoviště a určuje předpoklad dalšího formování stromku, je výběr vhodné podnože velmi důležitý.

Rozdělení podnoží:

Podnože pro jabloně

Generativní – množené semenem:

J-KL-1, J-KL-2, J-KL-3, J-KL4, J-TE-1, J-TE-2 –jsou bujně rostoucí, vytvářejí hluboce kotvící kůlové kořeny. Jsou vhodné do sušších, horších i kamenitých půd, mrazových kotlin a uzavřených poloh. Uplatňují se pro vyšší kmenné tvary – polokmen, vysokokmen.

Vegetativní – množené oddělky:

M1 – bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná mrazu, nesnáší sucho

M4 – středně bujně rostoucí, malý kořenový systém, středně odolná mrazu, nesnáší suché půdy

M9 – slabě rostoucí, malý kořenový systém, mělce kořenící, středně odolná k mrazu

M26 – středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd

MM106 – středně bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd

A2 – bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti

Podnože pro hrušně

Z generativně množených podnoží se užívají hrušňové semenáče pod označením:

H-TE-1 a H-TE-2 – vytvářejí mohutnou kořenovou soustavu kulovitých kořenů a u většiny odrůd podporují i růst robustní koruny. Odrůdy na nich plodí po 5-6 letech.

Kavkazská-(pyrus commuis var.caucasica) dobře roste na půdách hlinitých,suchých i písčirých.Velmi dobře srůstá se všemi odrůdami hrušní,plodnost dle odrůdy je ve 3.až 4.roce.

Z vegetativních podnoží se používají: kdouloně K-TE-B, K-TE-E, MA-SE, BA-29 – tyto podnože jsou slabě rostoucí, s malým, rozložitým, mělce kořenícím (20-60 cm) kořenovým systémem.

K-TE-B – je mrazuvzdorná, má delší vegetační dobu. Množí se bylinnými řízky i oddělky. Afinita s jednotlivými odrůdami je rozdílná.

K-TE-E – je silně mrazuvzdorná. Množí se bylinnými řízky. Afinita s odrůdami je rozdílná.

MA-SE – je středně mrazuvzdorná. Odrůdy na ní pěstované silně oslabuje v růstu. Množí se odkopky, částečně i bylinnými řízky. Koření velmi mělce. Afinita s odrůdami je většinou dobrá.

BA-29 – je středně mrazuvzdorná. Odrůdy na ní pěstované středně oslabuje v růstu, stromy rostou rovně a vyrovnaně. Množí se dobře odkopky i bylinnými řízky. Koření středně hluboko. Afinita s odrůdami je dobrá. Používá se pro pěstování hustých výsadeb nízkých tvarů štíhlých vřeten. Plodnost nastupuje již třetím rokem po výsadbě a malá potřeba produkční plochy.

Podnože pro broskvoně

B-VA-1, B-VA-2, B-VA-3, B-VA-4 – ve všech případech se jedná o výběry ze semenáčů vinohradnických broskvoní, odolnost vůči mrazu je dobrá.

B-VA-4 poněkud snižuje mrazuodolnost květních pupenů. Nároky jsou shodné s broskvoněmi. Nesnáší nadbytek vápna v půdě, jinak dochází ke chlorózám.

B-VA-1 má slabší růst.

B-VA-2 odrůdy naštěpované na těchto podnožích mají nejlepší zdravotní stav.

Lesiberian – nároky na stanoviště jsou podobné nárokům uváděným pro většinu odrůd broskvoní, odolnost proti mrazu je vysoká.Oslabuje mírně vzrůst naočkovaných stromků(asi o 15 až 20% od B- VA-2).-

Rakoniewická - broskvový semenáč nalezený v Polsku,velmi odolný kadeřavosti.roste poněkud silněji(10až 15% od B-VA-2),velmi dobře koření po výsadbě.Pěstuje se také jako odrůda- je žlutomasá,zraje pozdě a jde od pecky.Často přeplozuje a proto vyžaduje probírku plodů.

Mandžurská - podnož typu semenáč,vyselektovaný ze semen přivezených z Číny.Vyznačuje se vysokou odolností mrazu a slabším vzrůstem naočkovaných sazenic(asi o 10% od B-VA-2).

Prunus davidiana: BD-SU-1 její velkou výhodou je, že snáší sušší půdy i půdy s vyšším obsahem vápna, odolnost naštěpovaných odrůd vůči mrazu je neobyčejně vysoká.

Broskvomandloně: BM-VA-1, BM-VA-2 – jedná se o mezidruhové křížence mandloně a broskvoně. Odolnost vůči mrazu je střední. Tyto podnože snáší půdní únavu, sušší, zejména písčité půdy a vyšší obsah vápna.

Mandloně: MN-VS-1, MN-VA-2 – vznikly selekcí semenáčů sladkoplodých mandlí, jsou

vhodné do sušších půd i s vyšším obsahem vápna.

Několik vysvětlivek:

B - Broskvoň

VA - Valtice (místo šlechtění)

VS - Veselé (místo šlechtění)

BM - Broskvomandloň

MN - Mandloň

Podnože pro Meruňky

M-HL-1 – generativně množená, má slabší růst, vysokou odolnost proti mrazu, dobrý zdravotní stav a je vhodná i do okrajových oblastí.

M-LE-1 – generativně množená, pochází ze zahraničních odrůd. Odolnost proti mrazu je vysoká, omezuje růst stromu a podporuje jeho plodnost.

M-VA-1, M-VA-2, M-VA-3 – všechny tyto generativně množené podnože vzešly výběrem ze semenáčků meruněk z oblasti Jižní Moravy, mají střední odolnost vůči mrazu.

Nároky na stanoviště jsou u všech výše popsaných podnoží pro meruňky shodné s nároky uvedenými pro pěstování plodových odrůd.

Myrobalán:

MY-VS-1 (generativně množený), MY-KL-A (vegetativně množený) – jsou vhodné především do sušších a lehčích půd.

Některé slivoňové podnože:

´St. Julien A´(vegetativně množená) – je vhodná pro meruňky pěstované ve vlhčích a těžších půdách.

Podnože pro slivoně

´St. Julien A´- vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší. Příznivě ovlivňuje plodnost.

´Pixy´- vegetativně množená slivoň, velmi vhodná pro nízké pěstitelské tvary, nesnáší však suché polohy. Je vhodná pro velkoplodé odrůdy neboť má snahu zdrobňovat plody odrůd na ni naštěpovaných.

MY-KL-A – vegetativně množený myrobalán, rovněž příznivě ovlivňující plodnost, je vhodný do lehčích a sušších i středně těžkých půd s vyšším obsahem uhličitanu vápenatého.

Podnože pro třešně

Generativně množené:

P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3 – zvané ptáčnice, rostou bujně, jsou vhodné pro třešně pěstované v klasických vyšších tvarech. Nároky na prostředí jsou shodné s obecně uváděnými pro pěstování třešní.

Vegetativně množené:

´Colt´ - vznikl mezidruhovou hybridizací Prunus avium x Prunus cerasus. Odrůdy na něm naštěpované rostou slabě až středně bujně. Odolnost proti mrazu je dobrá. Stromy vstupují brzy do plodnosti a tato je velká.

P-HL-A – odrůdy na ni naštěpované rostou až o3O až 4O% slaběji oproti ptáčnici. Nástup do plodnosti je rychlejší a plodnost větší. Je vhodná do hustých sponů a pro pěstování třešní na nízkých tvarech. Speciální požadavky na stanoviště a agrotechniku neklade.

P-HL-B – platí pro ni popis odrůdy předchozí, roste o něco bujněji, omezuje růst asi o 50% oproti ptáčnici. Je však náročnější na agrotechniku a citlivá na použití herbicidů.

P-HL-C – roste nejslaběji, asi o 70-80% méně než ptáčnice. Pro třešně je také možno jako podnože použít mahalebku. Její význam je při pěstování v sušších půdách, kde odrůdy na ni naštěpované rostou slaběji a brzy plodí.

Gisela 5 - kříženec (Prunus cerasus L. x Prunus canescens)

Vyniká velmi vysokou mrazuodolností kořenového systému a je tolerantní k virovým chorobám.Stromky na této podnoži plodí již v 2.roce a rostou slaběji o 40 až 60% v závislosti na konkrétní odrůdě.

Podnože pro višně

Pro višně se používají stejně podnože jako pro třešně, některé odrůdy se mohou pěstovat i jako pravokořenné. Bujněji rostoucí odrůdy můžeme pěstovat na generativně i vegetativně množených podnožích, pro slabě rostoucí odrůdy volíme spíše bujněji rostoucí podnože generativně množené. Přehled podnoží je uveden u třešní, stejně jako doporučené pěstitelské tvary, které jsou u višní shodné s třešněmi.