Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice


Oskeruše - Sorbus domestica - Oskoruša

Nejčastěji se vyskytující onemocnění oskeruší a následná chemická ochrana

Strupovitost jabloní (Venturia inaequalis)

Systém řadí tento druh houbové choroby do podtřídy Dothideomycetidaeskupiny hub Ascomycetes (vřeckovýtrusých)

Toto onemocnění se velmi často projevuje v posledních 5 letech i na oskeruších (Sorbus domestica) jeho hlavním hostitelem je však Jabloň. Jinak v menší míře lze napadení pozorovat na celé čeledi Rosaceae – růžovité.

Původce (houbová choroba) strupovitosti přezimuje na opadlých napadených listech, z nichž se dostává na rašící pupeny. Z takto napadených částí se pak může druhotně šířit prakticky až do sklizně (v našem případě až do opadu listů).Velmi důležité je ale po opadu listů, buď napadené listy zlikvidovat nebo pokud toto není možné je nutné velmi brzy z jara při prvním oteplení cca 8° po 2 dnech provést preventivní postřik, kterým zabráníte další šíření choroby z napadených listů.

Vhodné preventivní postřiky k použití v časném jarním období:

Preventivně využíváme přípravky s účinnou látkou Merpan 80 WG a Polyram WG, Mythos 30SC

Šíření a vývoj choroby podporuje deštivé počasí a teploty mezi 17-24°C.

Jak poznám, že je oskeruše napadená strupovitostí?

strupovitost na listech jabloněnekrotizující terminálnenapadená rostlina
obr. 1obr. 2obr. 3
strupovitost na listech jabloněnekrotizující terminálnenapadená rostlina

Choroba poškozuje listy. Na listech způsobuje sazovité skvrny(viz obr.1), které nekrotizují (viz obr.2) a silně napadené listy opadávají. V prvotní fázi vypadají listy jakoby „zpařené, nečerstvé zvadlé“. Velmi často se setkáváme i s napadením celých pletiv mladých výhonů, které následně nekrotizují (odumírají). Opadávají i silněji napadené květy a mladé plůdky.

Jak je možné Oskeruši „uzdravit“?

Všeobecná pravidla pro aplikaci postřiků

- po aplikaci musí zasychat a účinkovat alespoň 2 hodiny. Pokud není dodržena tato lhůta a postřik se „smyje“ musíme předpokládat se sníženou účinnost daného postřiku.

-doba a klimatické podmínky k provedení aplikace postřikem. Postřik neprovádíme za deštivého ani slunného počasí (u silnějších koncentrací ani při vysvitnutí slabšího slunce a nebo při teplotách vzduchů vyšších jak 20° C.

-pokud jsme nuceni provést i další následný postřik je vhodné ho provést jiným druhem fungicidu s jinou účinnou látkou nebo lze provést postřik i již použitím přípravkem pouze se musíme uvědomit, že již „tento“ rok nebudeme tento postřik dále v porostu aplikovat.

Pro kontaktní(okamžité) zasažení(léčbu) strupovitosti – byl nejlépe dle zkušeností z jabloňových sadů – Syllit– doporučená koncentrace 10g/10 l vody

Další možnou variantou je i přípravek Score – doporučená koncentrace 2ml/10 l

Další možností je použít přípravek Delan s kontaktním účinkem, který zabraňuje klíčení spór (výtrusů) hub. Není ohrožen vznikem rezistence!!!

Pro již zasažený porost v období dubna – června je vhodné aplikovat kontaktní přípravek s okamžitým účinkem Dithane Neotec.

Pro kompletní ochranu a léčbu celé rostliny (tedy i mladé výhony, letorosty aj..) je ideální systémový fungicidy typu účinných látek Discus, Zato

Přípravek se systémovým účinkem aplikuje se nejlépe v období duben-květen maximálně však 3x za sezónu, Talenta Baycor. Tyto přípravky fungují komplexně v celé rostlině (jako antibiotika).

Jak mohu dále Oskeruši pomoct?

Po „vyléčení rostliny“ je vhodné rostlinu přihnojit draselno-hořečnatým hnojivem. Rostlině zlepšíte kondici a listy dostanou zdravou zelenou barvu. Dále se snažíme zabránit stresu z nedostatku zálivky.