Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice

Moruše, Morušovník - morus alba, morus nigra

Moruše trnavská - detail listu

Moruše trnavská - detail listu

Většina z nás zná Morušovník jako plodinu, kterou se živí Bourec morušový a vytváří tak hedvábí, ale ne všichni již víme, že Morušovník plodí výborné ovoce.

Morušovník jako ovocný strom je u nás pěstován již od konce 18. století. Na produkci ovoce se pěstují dva druhy a to Morus nigra (moruše černá) a Morus alba (moruše bílá). Z moruší černých byly dále vyselektovány z určitých lokalit jedinci s většími plody, jako např. Moruše trnavská uznána za samostatnou odrůdou v roce 1948. Tyto stromy jsou původem z Asie dorůstají u nás výšky 15-20 m a většinou rychle rostou pouze morušovník trnavský (Morus x trnavensis) má velmi pomalý růst a je spíše zakrslého habitu dorůstající cca 3m po 10letech.

Kam morušovník tedy zasadit?

V našich podmínkách se daří morušovníkům v pahorkatinách a nížinách. Vyhovuje jim osluněné stanoviště s hlubokou živnou a dostatečně zavlažovanou hlinitopísčitou nebo písčitohlinitou půdou. V pozdějším věku už nevyžaduje tolik vláhy a snese i sušší stanoviště díky velmi rozsáhlému kořenovému systému.

Morušovník velmi dobře regeneruje obrůstá i po namrznutí v těžších zimách. Stromy vysazujeme nejlépe brzy na podzim nebo na jaře, aby se sazenice stihla co nejvíce zakořenit. Velmi důležitá je v prvních letech pravidelná zálivka. Později si již morušovník vytvoří dostatečný kořenový systém, abychom ho za normálních podmínek nemuseli zalévat.

Řez se u moruší, které jsou vysázeny jako okrasné dřeviny neprovádí a u stromů zasázených za účelem pěstování ovoce se do věku 5 let po výsadbě provádí výchovný řez a později provádíme prosvětlení koruny a zmlazení starých jedinců. Tyto zásahy nejlépe provádíme v období konce července a během srpna. Po výsadbě je nutné v prvních 3 letech provádět náročnější péči jako je pravidelná zálivka, hnojení, okopávání a odplevelování.

Stromy začínají vyhánět pupeny kolem patnáctého dubna, kvetou začátkem května. Květy se na stromě u roubovanců objevují po 3-4. roku po výsadbě na přelomu května až června v podobě krátkých jehněd, které opyluje vítr. Moruše jsou samosprašné, proto nepotřebují nasadit více jak jednoho jedince.

Plody se vytváří na stromě od poloviny června až do srpna jedině morušovník trnavský dozrává později od začátku červen

Moruše převislá - Morus Alba Pendula

Moruše převislá - Morus Alba Pendula

ce a plodnost trvá asi 2 měsíce. Plody připomínají protáhlou ostružinu o velikosti až 3 cm. Plody vynikají svou lahodnou sladkokyselou chutí a hlavně tmavé moruše i šťavnatostí. Nedoporučuje se morušovník vysazovat poblíž chodníků a cest z důvodů silného barvení plodů a následného znečištění ploch.
Sklizeň z jednoho stromu se pohybuje kolem 90kg, ale například trnavské moruše dosahují sklizně i 200kg ze stromu, ale záleží opět na podmínkách v kterých rostlinu pěstujeme.

Plody jsou nejvíce vhodné pro přímý konzum,ale je možné je i sušit, zavařovat a vyrábět z nich šťávy a sirupy.

Nutriční složení:
78% vody,
14- 18% cukru,
0,85 - 1,6 organických kyselin
32% minerálních látek.
Obsahují vitamíny C, E a skupiny B.

Moruše Trnavská - postupné zrání plodů

Moruše Trnavská - postupné zrání plodů

Doporučené odrůdy moruše jedlé

Moruše převislá - Morus nigra
Moruše trnavská
Moruše bzenecká