Zahrádkář TV
Romana - penzion Luhačovice

Klikva a brusinka

Tato vcelku u nás neznámá užitková plodina spadá do kategorie drobného ovoce. Je ceněná pro

Brusinka Red Pearl

Brusinka Red Pearl

své plody, které mají vysokou nutriční hodnotu. Jsou velmi bohatým zdrojem vitamínů C, A, B1, B2, B6 a velkého množství minerálních látek a nezanedbatelná je funkce klikvy jako antipyretikum (obsahuje látky snižující horečku). Pochopitelně tedy již odnepaměti je rostlinou léčivou. Pro konzumaci a zpracování se sbírají plody, které svou oblibou v USA předčily i velmi oblíbené Cranberries (brusinky). Plody se nejčastěji zpracovávají do velmi oblíbených šťáv, džemů na sušení ( nutné je proslazení), kandování.

V USA je rostlina známá již od počátku 19. století, kdy vznikaly první několika hektarové plantáže s touto plodinou. První velká plantáž byla založena v roce 1818 ve státě Massetchusets a nyní se již jako průmyslová plodina pěstuje i ve státech New Jersey, Washington, Oregon a ve většině kanadských provincií. V Evropě  je pěstována hlavně ve Skandinávských zemích, v severním Polsku, Skotsku.

Klikva je půdopokryvná, stálezelená, vřesovištní, velmi dlouhověká dřevina dorůstající pouze výšky maximálně 10 cm. Dřevina je typická svými až 180cm dlouhými výhonky, které při styku s půdou zakořeňují. Vytváří tak velmi hustý pokryv připomínající koberec. Dle botanického zařazení spadá rostlina do čeledi brusnicovitých a kategorie vřesovištních rostlin. Původní přirozené stanoviště jsou mokré až zamokřené vřesoviště a mokřady.

Jak tedy klikvu správně pěstovat?

Již bylo zmíněno, že klikva vyžaduje stanoviště s kyselým pH půdy, což se na našem území vyskytuje velmi sporadicky. Velmi důležité je nejprve si určit vhodné stanoviště, kde klikvu budeme chtít pěstovat. Nejlépe se jí daří v polostiných  (spíše jihovýchodních) stanovištích, neboť aby rostlina mohla být na přímém úpalu musela by mít neustálý přísun vo

Klikva - sazenice ve školce

Klikva - sazenice ve školce

dy (bahnité rašeliniště). Je nutné si stanoviště pro výsadbu připravit již nejlépe 14 dní před samotnou výsadbou. Velmi důležité je vědět kolik rostlin budeme chtít pěstovat, neboť spon rostlin je 25x25cm. Z místa, záhonu sejmeme vrchní část ornice cca 20-25 cm (výška rýče), neboť musíme smíchat, nebo v opravdu vápnitých půdách zcela vyměnit zeminu, abychom mohli klikvu na stanovišti úspěšně pěstovat. Na dno takto připraveného místa položíme netkanou černou textilií, která oddělí substrát s nízkým pH od podloží s nejčastěji bazických pH a přitom nazabraňuje odtoku vody. Na jiném místě si zatím připravíme výsadbový substrát, který se skládá z rašeliny s ornicí v poměru 2:1  nebo je možno použít rašelinový substrát určený pro rhododendrony a azalky s hydrogelem. Takto promíchaný substrát vložíme do vyhloubeného místa a důkladně před výsadbou provlhčíme. Do mokrého substrátu vysazujeme rostlinky ve sponu 25x25 cm, ale tak aby nám 7cm z balu zůstalo nad substrátem. Opět velmi silně zalijeme a připravíme si mulč z pilin a rašeliny 2:1, kterým zbývajících 7cm dosypeme. Velmi důležitou součástí je i zálivková voda, která by měla být nejlépe měkká (dešťová), neboť by nám mohla dále postupně zvyšovat pH již upraveného substrátu. Nejvhodnější doba pro výsadbu je na jaře v období od IV-V.

Jak o klikvu během vegetačního období pečovat?

Klikva jak již bylo zmíněno vytváří až 180 cm dlouhé výhonky, které zakořeňují po celou dobu vegetace. Velmi důležité je, že se květní pupeny vytváří na podzim z kterých se získává 95% úrody. Velmi často tyto výhony vyrůstají vzpřímeně z plazivých dřevitých výhonů. Pokud tedy ostříháme klikvu na jaře ostříháme větší část i na podzim založených pupenů. Klikva kvete v polovině června – července po dobu 4 týdnů. Květy opylují včely a čmeláci. Co se týká odstraňování plevele z klikvy, je zprvu trochu problematičtější, neboť tím jak rostlinky zakořeňují po celé délce výhonů hrozí nebezpečí při mechanickém nešetrném odstraňování plevele i narušení nově vytvořených kořínků klikvy. Tento problém u starších již prorostlých rostlin odpadá díky půdopokryvnosti, nedává prostor pro růst většího množství plevelných rostlin. Jedna z hlavních zásad je, nutná opatrnost při manuálním odstraňování, abychom co nejméně poškodili kořeny. Velmi vhodná je zimní přikrývka chvojím proti nadměrné transpiraci během zimního období. Specifickým jevem během zimy je změna zbarvení listů z tmavě zelených na skořicově hnědou. Nejdůležitější během vegetační sezóny je hlavně velmi vydatná zálivka!

Jaké odrůdy jsou do našich podmínek vhodné a vyskytují se na našem trhu?

Jelikož klikvu začali pěstovat nejdříve v USA, tak i vývoj odrůd a základní selekce vytvořena v USA. Základní odrůdy klikvy vznikly výběrem  z přirozených stanovišť a byly dále vegetativně množeny. Tímto způsobem vznikly odrůdy Early Black, Howes, McFarlin, Searles. Z těchto vzájemným křížením vznikaly další odrůdy jako Pilgrim, Stevens, Stankavich atd..

U nás jsou na trhu nejčastěji 2 odrůdy: Pilgrim a Stankavich.

Pilgrim

Odrůda vznikla zkřížením Prolific x McFarlin v roce 1930 F.B. Chandlerem a L.E. Damorwillem v East Warehumu ve státě Nassachusetts. Keřík silně roste, ale vytváří stejným poměrem jak obrostové tak i ovoceplodné výhony. Listy jsou střední velikosti. Plody jsou střední velikosti ( cca 2cm) jasně zelené. Výnos ze 100 plodů je cca 140-160g. Plody mají barvu purpurově červenou se žlutým líčkem a jsou pokryté silnou vrstvou vosku. Dozrávají pozdě v říjnu.

Stankavich

Odrůda vyšlechtěná v Bandonu ve státě Oregon Josefem F. Stankiawiczem. Vznikla nejpravděpodobněji křížením původní místní klikvy a odrůdy McFarlin. Keř středně silně roste a charakterizují ho dlouhé ovoconosné výhonky. Výnos ze 100 plodů je cca 65-86g. Velmi dobře skladovatelná odrůda, která v teplém klimatu vytváří i remontuje kvetení, což má negativní dopad na plodnost v dalším roce.

Jaký je rozdíl mezi klikvou a brusinkou?

Velmi často se setkáváme se záměnou klikvy za brusinku. S tímto problémem se setkáváme nejčastěji v důsledku špatného překladu  z anglického jazyka a obchodních názvů převážně zahraničních zásilkových firem.  Při koupi pokud se chceme vyhnout záměně, by jsme se měli řídit spíše latinským názvem ( Vaccinium microcarpon, Vaccinium macrocarpon a Vaccinium oxycoccus).

Kultivary Klikvy a brusinky

Klikva oxycocous marcocarpon, oxycocous microcarpon = cranberry
- Pilgrim
- Stankavich
- McFarlin
- Howes
- Early Black
- Searles
- Stevens

Brusinka vaccinium vitis idaea = lingonberry
- Koralle
- Red Pearl
- Sussi
- Sanna
- Ida
- Regal
- Linnea
- Masovia
- Runo Bielawske
- Rubin
- Erntekrone
- Erntesegen
- Erntedank